3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

SSK'LI NASIL EMEKLİ OLUR?...

Kadınlar, SSK'dan ya 'normal' ya da 'yaşlılıktan emekli' oluyor. Normal emeklilik şartları da doğum tarihi ve sigorta başlangıcına göre değişiyor...
03 Şubat 2005 Perşembe 10:33
SSK'lı kadınların emeklilik şartları

506 Sayılı Kanun'a göre, SSK'dan emeklilik için kadınlara da 2 tür şart var: Kamuoyundaki ismine göre 'normal emeklilik' ve 'yaşlılıktan emeklilik.' Önce normal emekliliği ele alacağız...


EMEKLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

Hazırlayan: Şevket Kerimoğlu


08.09.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun'un geçici 81. maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesi'nin İptal Etmediği Bent); A- 08.09.1999 tarihi itibariyle 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar (08.09.1981 ve daha önce sigortalı olanlar) eskiden olduğu gibi 5000 günü tamamladıkları takdirde "YAŞ"a bağlı olmadan emekli olacaklardır.

Kadınlarda 18 yaş sorunu
Ancak, 08.09.1981'den önce sigortalı olmuş olan kadınlar eski düzenlemelere göre 5000 günü ve 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca "YAŞ"a tabi olmadan emekli olabileceklerdir, ama kadınlar için 18 yaş sorunu da vardır. Şöyle ki: 01.04.1981 tarihinden önce sigortalı olanlar için 18 yaş sorunu diye bir şey yok ve bu kadınlar 5000 günü tamamladıkları gün emekli olabilecekleri gibi 3600 gün sayısı ile 50 yaşında da emekli olma hakları bakidir.
01.04.1981'den sonra 18 yaşını tamamlamadan sigortalı olmuş olan kadınların sigorta başlangıç tarihleri 18 yaşını tamamladıkları tarih olup bu kadınlar ancak 38 yaşını tamamladıkları gün emekli olabilirler. Yani, 01.04.1981 ile 08.09.1981 (dahil) arasında 18 yaşından önce sigortalı olmuş kadınlar 38 yaşından önce emekli olamazlar.
Yukarıdaki şartları yerine getiremeyenler ise aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli olabileceklerdir.

Erkeklerin 'yaşlılık'tan emekliliği

Erkeklerin SSK'dan yaşlılık şartlarıyla (3600 gün ile) emekliliği, yasa değişikliğinden önceki ve değişikliğin getirdiği şartlarla emeklilik olmak üzere farklılık gösterir.
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun'un geçici 81. maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmediği bent);
08.09.1976'dan (dahil) önce işe başlamış erkekler 3600 gün şartıyla eskiden olduğu gibi 55 yaşında emekli olacaklardır. Bunlardan hâlâ prim ödemeye veya çalışmaya devam eden var ise, 3600 günü ve 55 yaşını tamamladıkları gün emekli olabilirler.
4759 Sayılı Kanun'a göre ise 23.5.2002'de 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış, 55 yaşını doldurmuş, 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş (yani 3 şartı da yerine getirmiş) olanlar, istekleri halinde emekli olabilirler.
Yukarıdaki şartları yerine getiremeyenler ise, aşağıdaki üç şarttan hepsini tamamladıkları tarihe göre 55 yaşından daha geç emekli olacaklardır. Bunların yaş ve şartları aşağıdaki gibidir:
I- En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,
II- En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
III- 55 yaşını tamamlamış olmak.

Bu şartları yerine getirme tarihine göre emeklilik yaşı şöyledir:
1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında
2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 57 yaşında
3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 58 yaşında
4-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler, 59 yaşında,
5-24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler, 60 yaşında,
emeklilik talebinde bulunabilirler.

Önemli not: Bu hesaplamayı yaparken 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 55 yaş şartlarından en son hangisi tamamlanıyorsa, o tarih esas alınacaktır.

Örnek 1- Nüfus cüzdanının doğum tarihi bölümünde sadece yıl olarak 1944 yazan Ferit Bey, uzun yıllar sosyal güvencesi olmadan çalıştıktan sonra 01.10.1992 günü bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve halen de çalışmaya devam etmektedir.
Ferit Bey'in emeklilik zamanının hesabı şöyledir:
Yaşlılıktan emeklilik için gereken üç şarttan 55 yaşını tamamlama şartını 1999 yılında ve en az 3600 gün prim ödeme şartını da 2002 yılında tamamlamış olan Ferit Bey, 15 yıllık sigortalılık süresini 01.10.2007 günü tamamlayacak olduğundan aynı gün SSK'dan emekli olabilecektir.
Ancak, 1964 yılında askere gidip 3 yıl askerlik yapmış olduğundan, isterse bu 3 yıllık askerlik süresini SSK'ya borçlanarak, 01.10.1992 olan sigorta başlangıç tarihini, askerlik süresi kadar öne çekerek 01.10.1989 haline getirme imkânı vardır ve bu durumda hemen emekli olma hakkını kazanır.
Örnek 2- 01.07.1952 doğumlu olan Haydar Bey, 01.03.1987 tarihinde başladığı sigorta ile bugüne kadar mevsimlik işçi olarak kısa sürelerle çalışmış ve halen 3800 güne sahiptir. Haydar Bey'in 3600 gün sayısı ile yaşlılıktan emeklilik şartlarını yukarıdaki tabloya göre hesaplarsak;

 

 • 01.03.1987 sigorta başlangıç tarihi nedeniyle 15 yıllık sigortalılık süresini 01.03.2002 günü tamamlamış,

   

 • 3600 gün sayısını daha önce tamamlamış,

   

 • 55 yaşını ise 01.07.2007 günü tamamlayacak olduğundan, yukarıdaki tabloya göre, 57 yaşını tamamlayacağı 01.07.2009 günü SSK'dan emekli olacaktır.

  Örneklere bakarak hesap yapabilirsiniz

  Örnek 1- 12.11.1969 doğumlu olan, 01.01.1988 günü hemşire (memur) olarak işe başlayan Hatice Hanım, 3 yıl kadar memuriyette kalmış, bilahare anne olmuş ve 01.01.1991 günü istifa etmiş, çocuğu büyüyene kadar çalışmamıştır. Hatice Hanım 01.10.1996 günü özel bir hastanede yeniden hemşire olarak (SSK'lı) işe başlamış ve halen devam etmektedir. Hatice Hanım'ın emeklilik durumunun hesabı,
  SSK'dan emeklilik hesabında, diğer sosyal güvenlik kurumları dahi olsa ilk işe başlama tarihi önemli olduğu için Hatice Hanım alttaki tablonun "24.05.1987-23.05.1988 arasında" bölümü gereğince, SSK'dan emeklilik için;
  - 44 yaşını,
  - 5225 gün sayısını,
  - 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak zorundadır.
  Hatice Hanım bu şartların üçünü de gerçekleştirdiği gün SSK'dan emekli olacaktır.
  Örnek 2- 01.11.1989'da işe başlayan bayan çalışanın emekli olacağı tarihi şu şekilde hesaplanacaktır.
  Tabloda bu tarihin karşılığı, "24.05.1989- 23.05.1990 arasında" aralığıdır. Buna göre 46 yaşından ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayacağı 01.11.2009'dan sonra olmak kaydıyla 5375 gün sayısı ile emekli olabilecektir.
  Örnek 3-.01.10.1971 doğumlu olan Hadiye, 18 yaşını tamamlamadan 01.10.1987'de işe başlamış ve 7000 günü olan bir sigortalıdır. Hadiye Hanım'ın emekli olacağı YAŞ tabloya göre, "24.05.1986-23.05.1987" aralığı olup tamamlaması gereken "YAŞ" 43'tür. Bu sigortalı, 20 yıllık sigortalılık süresini 01.10.2007 günü tamamlamıştır. Gün sayısı olarak da 5150 günü çoktan tamamlamıştır. Ancak emeklilik talebi için 43 yaşını tamamlamayı bekleyecektir.
  Örnek 4- 01.01.1967 doğumlu olan kadın sigortalı, 01.01.1986 tarihinde işe başlamıştır. Bu kadın sigortalının işe başlama tarihine göre tabloda gireceği aralık, "24.05.1985-23.05.1986 arasında" aralığıdır. Öyleyse 20 yıllık sigortalılık süresini 01.01.2006'da tamamlayacak ve 42 yaşından sonra olmak kaydıyla 5075 günlük prim ödeme süresi ile emekli olacaktır.
  Örnek 5- 01.08.1964 doğumlu ve 01.09.1981'de işe başlamış bir kadın sigortalı, yukarıdaki tablonun 1. sırasında olan "08.09.1981 ve daha öncesi" işe başlayanların tabi olacağı kurallara tabidir. Bu kadın sigortalı, 5000 günü tamamladığı gün bir YAŞ şartına tabi olmaksızın emekli olur.

   

 • Yorum Yaz
  Arkadaşların Burada !
  Arkadaşların Burada !